Mind-Spring

Multiculturele Tulip

Mind-Spring Training...


Mind-Spring is in 1996 ontwikkeld door Dr. Paul Sterk in Sierra Leone waar hij werkzaam was voor Artsen zonder Grenzen. Ter versterking van de veerkracht van de door getroffen populatie heeft Dr. Paul een programma voor preventie interventie vanpsycho educatie en opvoedingsondersteuning ontwikkeld en lokale trainers opgeleid. De Mind-Spring trainer is een opgeleide ervaringsdeskundige die hetzelfde cultureleachtergrond heeft als de deelnemers en spreekt hetzelfde taal.De naam Mind-Spring is Sierra Leone door Patrick Campbell, een collega met wie Dr. Paul Sterk daar samenwerkte.


- Mind-Spring psycho-educatie Training:


Is een psycho-educatie training voor en door Asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Doelstelling van deze training is her- en erkenning geven van de moeilijke situatie en de dagelijkse beslommeringen waarin een asielzoeker zich bevindt. De ervaringenen de onderling steunendoor een lotgenotendie die zich in dezelfde situatie bevinden is een erkende steunfactor.deelnemers leren om te gaan met stress, verdriet,rauw, moeilijke situaties, psychischeklachten/signalen, verslaving en hun mentale veerkracht te versteken.


-Mind- Spring Junior Training...


Is een training om ouders van een migranten achtergrond te ondersteunen in het opvoeden van hun kinderenin een totaal nieuwe cultuur en omgeving.Oudersleren omhun kinderen op te voeden met bewust en veiligheid binnen twee culturen door de ouders te confronteren met hun eigen keuzen die te maken hebben met hun eigen normen en waarden en de consequenties van hun keuzen.  • Ik ben zelf opgeleid om deze trainingen samen te geven met een professional van de GGZ aan de asielzoekers en de vluchtelingen.
  • Click hier voor meer informatie: www.mind-spring.org

Name: Rasha Doleh


E-mail:

Info@multicultureletulip.nl